Енергия: Ядрена енергия, Водноелектрически централи, Топлоелектрически централи, Слънчева енергия, Вятърна енергия, Геотермална Енергия, Енергия от приливи и отливи

 

 
Рейтинг: 3.00
(595)


Енергия Публикации Енергия, Цени

Енергия, Цени / Нарастват обемите на търгуваните количества електроенергия

Нарастват обемите на търгуваните количества електроенергия
17.11.17 06:22

Нарастват обемите на търгуваните количества електроенергияИма тенденция за нарастване на търгуваните количества електрическа енергия на пазара ''Ден напред'', на Българска независима енергийна борса (БНЕБ ЕАД).

Докато за първите 9 месеца на 2016 г. търгуваните количества електроенергия ''Ден напред'' са представлявали малко над 7% от общото потребление на електрическа енергия в България, през 2017 г. това съотношение е 11.3%. Застраховане срещу неблагоприятни движения – покачване или спадане в цените на електроенергията

Спрямо свободния пазар на електрическа енергия, който е 50-60% от общото потребление, търгуваните количества са над 20%, което е съизмеримо с обемите, търгувани на този сегмент на европейските енергийни борси.

В регионален мащаб през първите 9 месеца на 2017 г. се наблюдава увеличение на цените на електроенергията, търгувана на пазарите, спрямо същия период на предходната година. За Българска независима енергийна борса това увеличение е средно 10.34 EUR/ MWh, на унгарската борса HUPX средното увеличение е 19.01 EUR/MWh, а на румънската OPCOM е 18.52 EUR/MWh.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1023